RSS kanál

Välkommen till min digitala kartpärm!

På denna sida lägger jag in kartor, banor och vägval från mina orienteringslopp.

Medel-KM (24.08.2010)
Mycket svårt, men lärorikt! Stor miss på väg till femte kontrollen, då jag efter passage av sankmark kom ut på fel plats, me...