Ny karta i N Lunsen bör revideras. (2019-12-28)
Kategori: Träning
Sträcka: 5.87 km
Tid: 74:41
Genomsnittlig puls: 110
Maxpuls: 142
Provsprang nya Lunsenkartan från Skogssport, blev kartkontroll, med Hillevi.
Då jag sprang i Lunsen för första gången för 7 år sedan, tyckte jag att det var en hel del höjder som inte var med. På den nya kartan har antalet höjder minskat ytterligare. Trots att kartan ibland är prickig av punkthöjder tycker jag att fler höjder borde med.
K3: Punkthöjden N stigen som vi hade på UTH brunbildsorientering är borta. Den är lite flack, men skulle kunnat varit med på kartan. S stigen har kartan gått från dålig till sämre. Detta är en helkurvehöjd med mycket tydlig sänka åt SV, gamla kartan antydde sänkan som nu är den helt borta.
K4: Jag upplever 2 tydliga P-höjder S stigen, jag springer in vid den andra, Kanske saknas någon mer höjd mellan stig och K.
K5: Sänkan är ganska otydlig i förhållande till sänkorna vid K3 och K27.
K6: Ny brant som uppenbarat sig efter en rotvälta. Borde inte vara med, 1 meter hög? Lutningsstreck bör användas på branten mellan K5 och K6. Ej uppenbart att man springer ner i en sänka då blå färg saknas i sänkan, om man dessutom tittar på höjden N sänkan är det lätt att tro att sänkan är en ås. Alternativ till lutningsstreck på branten är att sätta lutningsstreck på höjdkurvan.
K7: Tyckte mig se en liknande sänka med mosse i V ringkanten. Hillevi spikade K, där var sänkan med mossen ännu tydligare, ev. ok.
K8: Punkthöjden från UTH brunbildsorientering borttagen. P-höjd är mycket tydlig och bör vara med. Vi letade efter den otydliga sänkan mitt i ringen, den finns inte. Ganska tydlig sten i passet V om mitten på ringen, borde kanske tas med? 1.3 meter? Kontrollpunkten skulle också kunna kallas ”slutet på tjocka höjdkurvan”. Jag anser att tjocka höjdkurvor bör tas bort i Lunsen och att lutningsstreck på helkurvor bör användas frekvent för att göra lutningen tydligare. Om man nödvändigtvis ska ha hela höjdkurvor bör de ritas korrekt, t.ex. V K11, vid K12, vid K20, V K12, mitt i mellan K12 och K15, etc.
K10: Den gula åsen mellan K9 och K10 borde nog inte vara gul. Där växte 10-15 meterhöga tallar.
K11: Då jag passerat diket ser jag 3 tydliga P-höjder till vänster, gamla kartan hade 2 nu finns där bara 1. Ny brant vid mossen är ok, även ok att ta bort branter vid höjdens södra halva. Men inte ok att rita en hjälpkurvehöjd som dessutom saktar styrpunkt i södra ändan. Står man söder om höjden är den 3 meter hög och bör därför ritas som hel höjdkurva.
K13 Vi tyckte oss se fler små höjder efter stigen in mot K.
K14: Från Norr upplevs P-höjd som 3 meter hg brant, dock svår att rita annorlunda.
K17: Svårritat område, bättre ritat än gamla kartan. Höjden SV P-höjden borde vara heldragen, men det kanske den är?
K20: Låg längre till höger än vad jag trodde, men upplevde sluttningen upp till stigen som ”området som kartritaren glömde bort att reka” Jag tyckte mig se ett 10tal höjder innan jag kom fram till stigen…??? Förstod dock inte att jag var vid gulhöjden med brant vilket förvärrade känslan av ”jättefel”, kanske ändock ok?
K21: Hillevi drog, följde först stigen till vänster, sen vinklade hon höger för att ”det såg så fint ut”, ”riktigt fina berghällar, ev. lite mer gult eller grått? Sänkan mellan punkthöjderna innan stigen är nästan obefintlig höjdkurvan bör rätas ut, kanske diffus hjälpkurvesänka? Saknas kanske någon punkthöjd ner till höge också?
K22: Passerade 2 mycket små stenar i det stenbundna området, dessa borde inte vara med, då det är max en meter, längre ner till höger syntes 2 st. 1.5 meter höga stenar som inte är med.
K25: Då jag passerat stigen efter staketet kommer jag till en gammal ställning. På gamla kartan är här en P-höjd och brant. P-höjden borde nog vara med, nu ritad som ås. Gulfläcken i V delen av ringen bör nog inte vara med då den är väldigt liten.
K27: P-höjd är en stor höjd med en tydlig sänka, P-höjd bör ritas som heldragen höjd med sänka och den stora höjden ritas som hjälpkurvehöjd.
Visa kommentarer (0)
 
Ny karta i N Lunsen bör revideras. (2019-12-28) Ny karta i N Lunsen bör revideras. (2019-12-28)