Tibro Natt H50 (2017-04-07)
Kategori: Tävling
Karta/område: Ransberg
Arrangör: Tibro
Sträcka: 7.27 km
Tid: 59:55
Genomsnittlig puls: 146
Maxpuls: 153
En av de svåraste och bästa nattbanor jag sprungit, tyvärr var en del detaljer med kartan och bantrycket mindre bra. Låg lite för långt höger första halvan till K3, men perfekt kontrolltagning. Till K4 ägnade jag en sekund till att läsa in sträckan, ”jättelätt kontroll en sänka tydlig på en stor ås”, mossen var jättefin att springa i, bestämmer mig för att doffa via stigkröken , men ser aldrig stigen, plötsligt står jag vid en jättenedförsbacke och förstår ingenting. Eftersom jag aldrig såg den tydliga stigen var jag osöker, står nästan still i 90 sekunder innan jag förstår att det inte var en sänka på en ås, utan en sänka i en jöttegrop jag skulle ha, tittar åt rött håll och ser kontrollen. Kartritaren har gjort 2 fel, del har lutningsstrecken förminskats till 60-70% vilket gör de svårlästa, dels är det för lite lutningsstreck, dessa ska inte bara vara längst ner i jöttegropar utan också i sluttningen och längst upp i gropen. Kolla höjdkurvan som slingrar sig på hygget mellan K4 och K5, Öster om strecken, man får följa denna höjdkurva flera hundra meter för att förstå vad som är upp och ner. Banläggaren kunde också öppnat upp så att lutningsstrecket i västra ringkanten synts. K5: Bestämmer mig för att gå ner i det djupaste innan jag tar K, men kommer för långt till vänster, ser dock höjden och går noggrann kompass mot K, kommer fram till en jöttegrop, förstår ingenting och vänder tillbaka, var här 10 meter före K som ör gömd i tätskogen, det fanns fler områden med täta granar så jag var osäker. Jättegropen ligger bredvid K men det framgår inte eftersom bägge lutningsstrecken till denna grop döljs av ringen som inte ör öppnad, jag trodde det var en höjd med en liten grop som låg före K till vänster. Går ut till vägen, men bommar återigen och kommer till jättegropen för 3e gången innan jag till slut hittade K. K7, slarv med riktning ut från K, blev ett parallellfel upp på fel ås. K9 ut på vägen upp till det högsta och ska följa åsen ut till jättegropen där min sten ska vara, ser aldrig stenen som borde legat till vänster om åsen, till slut ska jag i varje fall ha jättegropen till höger får dock en jättegrop till vänster…. Står still i många sekunder innan jag förstår var jag är. Det visade sig att åsen jag trodde jag sprang på var en grop, lutningsstrecken var dolda av strecket, högsta punkten var hjälpkurvehöjden som jag sprang på. K10 bestämmer mig för att runda höger, men ångrar mig efter att kommit i kapp CH och ser att han vågar sig in i det gröna. Blir helt vilse, slarvar med riktning och kartläsning, då jag tillslut kommer upp på åsen gör jag dessutom ett grovt parallellfel och tror att jag kommer ut på hygget till höger om strecket. Fattar inte vad det är för stig jag kommer ut på i hyggeskanten, ”det är nog en ny stig” tänker jag, kommer ut till vägen, ”en ny vägförgrening också” tänker jag och springer till vänster på vägen, ser massa ljus på vägen som är det upplysta måltältet. Efter 50 meters löpning mot målet, börjar min ofokuserade hjärna fungera igen. Proffsigt arrangemang och fantastisk terräng som vanligt då Tibro arrangerar.
Visa kommentarer (0)
 
Tibro Natt H50 (2017-04-07) Tibro Natt H50 (2017-04-07)