Retro OL Rengsjö (2016-05-06)
Kategori: Träning
Karta/område: Rengsjö
Arrangör: FK Älgarna
Sträcka: 6.44 km
Tid: 103:24
Retroorientering i Rengsjö. Kartan ritades 1949 - 1957 av klubbmedlemmar i FK Älgarna, kartan var innovativ med nya karttecken och den första orienteringskarta som ritades i skala 1:10 000. Vi startade vid Skidtjärnbaden sen ner till ”Lundströms Tjärdalsplatsen” som var några djupa gropar. Sen österut till ”Glössbovattenledningen” som var ett dike som höll på att växa igen. Sen ner till ”Lillmyren”. Efter myren följde vi åsen på den vackra tallheden ner till ”Skäckbäcken” där hade vi kontroller vid Stendammen och en brunn. Sen passerade vi ”Österböle danspaviljong” som såg ut att fortfarande vara i drift. Efter danspalatset passerade vi 2 gamla brandplatser ”Pöttskogelden” och ”Blixtskogelden”, vid den första kunde Jägmästare Hillevi se tydliga spår av den 60 – 100 år gamla elden. Sen följde vi åsarna på tallheden västerut för att hitta en grop. Hur man ser skillnad på ås och sänka respektive grop och höjd på en backstreckskarta är för mig ett mysterium. Efter gropen drog vi åt nordost till rävgrytet söder om östra delen på Skidtjärnberget. Rävgrytet vr svårt att se, troligen inte använt på 60 år. Sen sprang vi västerut till ”G:a Rävgryt” som låg i en brant slänt i ung tallskog, detta rävgryt visade sig vara aktivt. Hillevi blev så glad att hon började dansa rävdansen och ylade som en räv ovanpå rävgrytet. Men ingen räv lockades fram konstigt nog. Sen sprang vi till ”Gammal kolbotten” vid ”F.d. Lång-Eriks Svá”, denna kolbotten låg i ungskog så vid första försöket bommade vi kontrollen. Efter nogrann kompass och stegning från väg och gränskorsning hittade vi tillstut kolbotten som var mycket tydlig, 15 meter i diameter, på den nyare kartan från 1975 var kolbotten ritad som 2 grävda gropar, vilka också fanns utanför det tydliga ringen. Sen sprang vi upp till ”Storstenen” halvvägs upp på Skidtjärnberget. Hillevi tyckte stenen låg lite snett och försökte flytta den, men hon orkade inte riktigt. Nästa kontroll hade namnet ”Scoutstenen” och man kan föreställa sig varför. Det fanns en grotta under stenen, stenen hade spruckit till ett smalt pass och det gick att ta sig upp på stenen i ena ändan. En del scouter har säkert haft kul vid denna sten. Slutligen sprang vi upp på toppen av Skidtjärnberget, där fanns spår av en gammal träkoja i en knotig tall, kanske byggd av Scouter på läger, det var fin utsikt här uppe. Lite nedanför toppen låg Boiwes stuga, 2 fina hus som fortfarande verkade användas.
Visa kommentarer (0)
 
Retro OL Rengsjö (2016-05-06) Retro OL Rengsjö (2016-05-06)