Warning: Undefined variable $HTTP_SERVER_VARS in /customers/2/a/8/dxdeluxe.se/httpd.www/2008/include/functions.php on line 146 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/2/a/8/dxdeluxe.se/httpd.www/2008/include/functions.php on line 146 DX Deluxe

DX Deluxe: Bulletin 2

DX Deluxe – ett arrangemang som syftar till att framhålla tävling och gemenskap.

Snabbguide för dig som är för slö för att läsa hela bulletin 2
  • Ge fan i att hoppa över snitseln i labyrinten - 1 minuts tilläggstid per förseelse!
  • Använd löparskor!
  • Löp slingorna i rätt ordning. Logiskt nog börjar du med A, följt av B och C.
  • Kolla alltid kodsiffran! Eller vill du höra till de 5% som stämplar fel?

Datum och tid
Lördagen den 10 maj 2008. Samlingstid 16.00, första start 16.30.
Deltagaravgift

Deltagaravgiften betalas kontant med jämna pengar vid uthämtning av det personliga deltagarkuvertet. Följande prissättning tillämpas:

  • Komplett deluxearrangemang (ultrasprint + bankett): 300 kr
  • Endast ultrasprint: 75 kr
  • Endast bankett: 225 kr

Cash is king.

Samling

Samlingsplatsen är belägen vid parkeringen intill Kung Björns hög i Håga, Uppsala, och kan nås både till fots, med cykel, buss eller bil.

Bussåkare tar buss 6 från Stora Torget mot Hågaby. Avgång varje kvart. Hoppa av vid hållplats Håga gård och gå 150 meter söderut för att komma till samlingsplatsen. Tidtabell hos Upplands Lokaltrafik.

Parkering

Det är snålt om parkeringsutrymme. Använd befintliga allmänna parkeringsplatser i Håga by, vid Håga bro eller längs gator i Eriksberg. Se skiss ovan.

Arena

DX Deluxe erbjuder en välplanerad och publikvänlig Arena där åskådarna kan se de tävlande vid flera tillfällen under både kval och final. Arenaproduktion kommer att förekomma.

Tävlingsområde

DX Deluxe 2008 avgörs på delvis nyproducerad karta vid Kung Björns hög.

Den tävlande kommer att möta en skön mix av fornminnen, berghällar, hed-, ängs-, skogs- och betesmark. Löpbarheten är i de flesta fall mycket god. Kuperingen varierar från mycket svag till mycket stark. Detaljrikedomen är varierande men i de flesta fall hög.

Flygfoto över del av tävlingsområdet.

Uppvärmningsområde / Model Event
I direkt anslutning till samlingsplatsen kommer självklart ett uppvärmningsområde att finnas. Karta med provkontroller över uppvärmningsområdet ingår i deltagarmaterialet.
Karta

Vid ett deluxearrangemang är kartan självfallet rykande färsk. I detta fall är den ritad enligt sprintnormen ISSOM 2007.

Kartan är i skala 1:1000, har ekvidistansen 1 meter och täcker ett 57 000 kvadratmeter stort område. Nyritning samt revidering av äldre karta har utförts under maj 2008. Som brukligt är vid denna typ av arrangemang är detaljpornografin dragen till sin absoluta spets. Kartan är med andra ord på gränsen till pervers, men mycket exakt.

Minimimått för stenar är 0,2 meter (liten sten) respektive 0,5 meter (stor sten). Minimimått för branter är 0,3 meter (tunt baslinjestreck) respektive 0,7 meter (tjockt baslinjestreck). Punkthöjder är 0,2 meter eller högre. Berg i dagen-fläckar ned till 0,2 kvadratmeter redovisas. Lokala tecken framgår av nedanstående skiss. Observera att hjälpkurvor är ritade med en något tunnare heldragen linje i ljusare brun färg för att förbättra läsbarheten. Kartans meridianer är blåa.

Kontrollbeskrivning
Finns endast i lös version. Kodsiffror är även tryckta bredvid kontrollnumret intill varje kontrollring på kartan.
Kontroller och stämpling
Kontrollerna är endast markerade med sportidentenhet. För största möjliga diskretion har ljudsignalen stängts av. Ljussignal fungerar som kvittens på stämpling. Se provkontroller på uppvärmningskartan.
Banor

banlängd [m]stigning [m]kontrolleridealtid (H/D)start
KVAL1 841672910.31 / 11.59individuell
FINAL72919174.12 / 4.47gemensam

Banorna är gafflade. På kvalet tillämpas Svanlundmetoden. På finalen tillämpas fjärilsgaffling med bokontroll. Kodsiffrorna står bredvid kontrollernas ordningsnummer i anslutning till kontrollringen. Var uppmärksam på att ta kontrollerna i rätt ordning! Vi tvingas tyvärr varje år diskvalificera alltför många tävlande som hoppar över någon kontroll eller tar kontrollerna i fel ordning.

Kartbyte
Vid starten erhåller deltagaren tre kartor i A4-format märkta med bokstäverna A, B och C. Börja med att springa banan på karta A, fortsätt sedan med banan på karta B och avsluta med banan på karta C. Kartorna är instoppade i en A3-plastficka, med A och B på ena sidan och C på andra sidan.
Regler
Särskilda ultrasprintregler som fastställs av DX Deluxes arrangörsstab. I huvudsak följs reglerna för sprintdistans. Värt att notera är att branter med tjockt baslinjestreck får passeras. Det kan dock i vissa fall vara svårt.
Labyrint
Både kval- och finalbanan innehåller en lyxupplevelse i form av en labyrint vars yta är 8 x 8 meter. I labyrinten finns ett antal kontroller placerade. Labyrinten består av meterbreda gångar vars väggar är uppbyggda av snitselband som ovillkorligen ej får korsas eller hoppas över. Det innebär att det är förbjudet att stå i en labyrintgång och sträcka sig över väggen till en annan labyrintgång för att stämpla. Brott mot denna regel ger ett tidstillägg på en minut per förseelse. Labyrintens väggar är avbildade på kartan med svarta streck. Kontrollplaceringen markeras på kartan med en röd prick. Se skiss.

Deltagarmaterial
Vid ankomst till samlingsplatsen ska ett personligt deltagarmaterial uthämtas. Det består av uppvärmningskarta samt eventuellt något mer. Deltagarmaterial lämnas endast ut mot kontant betalning av deltagaravgift.
Startprocedur

På kvalet tillämpas individuell start och startstämpling. Starten är belägen i nära anslutning till samlingsplatsen. Startintervallet är 30 sekunder. Startfunktionär ropar upp den tävlandes namn en minut före den aktuella starttiden. I samband med detta erhålles kontrollbeskrivning. Startlistan finns här på webbplatsen och kommer dessutom att anslås vid samlingsplatsen.

Final

De tre snabbaste löparna i dam- respektive herrklassen kvalificerar sig till final. Om flera löpare har samma tid i kvalet avgörs placeringen genom att titta på tiden på banans längsta sträcka. Är det lika även då jämförs den näst längsta sträckan, osv. Finalen är i sann ultrasprintanda publikvänlig och kan självklart följas live från Arenan. Finalernas masstarter kommer att ske ca 18.30. Damklassen avgörs före herrklassen.

Sen start
Om en löpare av någon anledning inte klarar av att passa sin starttid har denna möjlighet att hämta sin namnmärkta karta och kontrollbeskrivning hos startpersonalen och därefter startstämpla vid egen vald tid. Löpare som startar efter ordinarie starttid kan inte göra anspråk på en finalplats.
Klädsel
Inget krav på heltäckande klädsel, vilket innebär att s k glipor av allehanda slag är tillåtna. Innovationer uppskattas. Representanter från SOFT:s regelgrupp kommer inte att finnas på plats.
Skor
Skor med metalldubb är ej tillåtna. Vi vistas i ett område med kulturhistoriskt skyddsvärda objekt.
Toaletter
Finns ej.
Omklädnad
Ombytes- och duschmöjligheter finns i OK Linnés klubbgård ca 2 km från Arenan.
Priser
Utdelas på banketten till de tre bästa i respektive klass.
Bankett
Efter avslutad tävling och med nykorade segrare inbjuds det till bankett i Göteborgs nations festlokal GalejanS:t Larsgatan 7 i centrala Uppsala. Banketten startar klockan 20.00 och förväntas innehålla deluxebuffé, dans, sång och diverse uppträdanden, allra minst fram till midnatt. Klädsel: Valfri. All information om banketten finns i bankettbulletinen.

 

  info@dxdeluxe.se